Djelatnost

Djelatnost KEMIS BiH je sljedeća: Sakupljanje i privremeno skladištenje svih vrsta opasnog otpada do konačnog zbrinjavanja, osim radioaktivnog otpada, a posebno: Otpadna ulja, emulzije i zauljene vode Zauljeni kruti otpad …

Kontakt

KEMIS-BIH d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, ekologiju i usluge Kulina bana bb, 75300 Lukavac Direktor: Maid Hadžimujić, dipl. ing. tehn. Tel/Fax: +387 35 556 988 Mobile: +387 62 340 922 maid.h@kemis.ba …

Reference

U proteklom periodu KEMIS u Bosni i Hercegovini je ostvario vrlo uspješnu saradnju u oblasti ekološkog zbrinjavanja opasnog otpada sa sljedećim firmama: JP EP d.d. Sarajevo, Podružnica Termoelektrana Kakanj JP …

Misija i vizija

Misija KEMIS u Bosni i Hercegovini kupcima svojih usluga i proizvoda nudi cjelovita, stručno svestrana, sigurna i troškovno prihvatljiva rješenja na području upravljanja otpadom i industrijskim čišćenjem. KEMIS u Bosni …

Djelatnost

Djelatnost KEMIS-a u Bosni i Hercegovini je sljedeća: Sakupljanje i privremeno skladištenje svih vrsta opasnog otpada do konačnog zbrinjavanja, osim radioaktivnog otpada, a posebno: Otpadna ulja, emulzije i zauljene vode …

O nama

Na teritoriji Bosne i Hercegovine Koncern KEMIS Slovenija ima poduzeće KEMIS-BH d.o.o.  sa sjedištem u Lukavcu, koje obavlja djelatnost na tržištu Federacije Bosne i Hercegovine Inače, Koncern KEMIS u vlasništvu je grupacije …

Mac Book Air and a cup of Coffee

Chocolate biscuit soufflé tart gummies marshmallow ice cream. Gummies sesame snaps oat cake sugar plum pie dessert brownie ice cream. Candy canes pie jujubes sweet roll cupcake gummies pastry. Fruitcake …

Old wooden wall and green bicycle

Fruitcake marzipan topping tootsie roll cheesecake jelly-o topping. Fruitcake brownie muffin soufflé chocolate cake jelly-o chocolate cake cheesecake. Bear claw bear claw pie liquorice jelly beans tart. Tart candy pastry …