KEMIS-BIH d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, ekologiju i usluge
Purče bosanskog bb, 75305 Puračić-Lukavac

Direktor:
Maid Hadžimujić, dipl. ing. tehn.
Tel/Fax: +387 35 556 988
Mobile: +387 62 340 922
maid.h@kemis.ba

Tehnički direktor:
Bajrić Nihad, dipl. ing. rud.-maš.
Tel/Fax: +387 35 556 988
Mobile: +387 62 346 194
info@kemis.ba

Poslovni asistent:
Veldina Mehinbašić
Tel/Fax: +387 35 556 988
Mobile: +387 62 346 567
info@kemis.ba