KEMIS-BIH d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, ekologiju i usluge
  Purče bosanskog bb, 75305 Puračić-Lukavac

  Direktor:
  Maid Hadžimujić, dipl. ing. tehn.
  Tel/Fax: +387 35 556 988
  Mobile: +387 62 340 922
  maid.h@kemis.ba

  Tehnički direktor:
  Bajrić Nihad, dipl. ing. rud.-maš.
  Tel/Fax: +387 35 556 988
  Mobile: +387 62 346 194
  info@kemis.ba

  Poslovni asistent:
  Veldina Mehinbašić
  Tel/Fax: +387 35 556 988
  Mobile: +387 62 346 567
  info@kemis.ba