Na teritoriji Bosne i Hercegovine Koncern KEMIS Slovenija ima poduzeće KEMIS-BH d.o.o.  sa sjedištem u Lukavcu, koje obavlja djelatnost na tržištu Federacije Bosne i Hercegovine

Inače, Koncern KEMIS u vlasništvu je grupacije GORENJE iz Velenja. Bavi se skupljanjem, skladištenjem i zbrinjavanjem opasnog otpada u industriji, životnoj okolini i domaćinstvima, specijalnim čišćenjima u industriji,obradom medicinskog otpada (infektivni, potencijalno infektivni, oštri predmeti), proizvodnjom, inženjeringom i konzaltingom.

Djelatnost se izvodi po nacionalnim propisima, po direktivama EU, u skladu sa Baselskom konvencijom i internim standardima grupacije GORENJE. Zavisna društva su također osnovana u Republici Hrvatskoj i Republici Srbiji. KEMIS ima 25 godina iskustva u djelatnosti i razvijenu ekipu stručnjaka i konzultanata iz ove oblasti.

KEMIS u BiH je najveći izvoznik opasnog otpada iz Bosne i Hercegovine u zemlje Evropske Unije. Za skladištenje opasnog otpada do njegovog konačnog zbrinjavanja u spalionicama zapadne Europe raspolaže sa specijalnim skladišnim kapacitetima ukupne površine oko 10.000m².

Sa ekonomskim razvojem u BiH povećava se i obim i dinamika otpadnih opasnih materijala, koje su produkt proizvodnje ili usluga, a nalaze se u industriji, životnoj okolini i u domaćinstvima. Sa odgovornim odnosom prema takvom otpadu stvaramo temeljne uslove za održivi razvoj, koji je naša obaveza do generacija koje dolaze.