U proteklom periodu KEMIS u Bosni i Hercegovini je ostvario vrlo uspješnu saradnju u oblasti ekološkog zbrinjavanja opasnog otpada sa sljedećim firmama:

 • JP EP d.d. Sarajevo, Podružnica Termoelektrana Kakanj
 • JP EP d.d. Sarajevo, Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo, Zenica, Tuzla
 • JP EP d.d. Sarajevo, Podružnica Termoelektrana Tuzla
 • JP EP d.d. Sarajevo, Podružnica Hidroelektrane na Neretvi
 • ELEKTROPRIJENOS BiH a.d. Banja Luka
 • RAFINERIJA NAFTE a.d., Brod
 • RAFINERIJA ULJA a.d., Modriča
 • ENERGOINVEST D.D. Sarajevo
 • JP EP BiH d.d. Sarajevo, rudnici “KREKA” Tuzla d.o.o.
 • Rudnici mrkog uglja Banovići d.d.
 • RUDNIK KREČNJAKA “VIJENAC” d.o.o. Lukavac
 • Rudnik soli Tuzla d.d.
 • TVORNICA CEMENTA LUKAVAC D.D.
 • TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D.
 • SISECAM – SODA d.o.o., Lukavac
 • JU KANTONALNA BOLNICA GORAŽDE
 • JU opća bolnica Prim. Dr. ABDULAH NAKAŠ, Sarajevo
 • JU KANTONALNA BOLNICA TRAVNIK
 • ŠIRBEGOVIĆ group – Gračanica
 • ALUMINIJ d.d., Mostar
 • TMD Ai CIMOS, Gradačac
 • INTER AUTO d.o.o. Tuzla
 • GRAND AUTO d.o.o. Tuzla
 • BH-GAS d.o.o. Sarajevo
 • SARAJEVOGAS d.o.o. Sarajevo
 • FABRIKA DUHANA SARAJEVO D.D.
 • XELLA – BH d.o.o. Tuzla
 • SVEUČILIŠNA KLINIČKA BOLNICA, Mostar
 • SARAJEVSKI KISELJAK d.o.o.
 • STANDARD D.D., Sarajevo
 • MANN+HUMMEL BA, Tešanj
 • ZAH d.o.o., Bosanska Krupa
 • KCUS, Sarajevo
 • UKC , Tuzla
 • ARGETA d.o.o. Sarajevo
 • LEDO D.O.O. Čitluk
 • KLINIČKI CENTAR BANJA LUKA
 • PIVARA TUZLA D.D.
 • GIKIL d.o.o., Lukavac